Địa chỉ: Thạnh Phú - Huyện Châu Thành - Tiền Giang

Lễ bàn giao chương trình Cải tạo phòng học