Địa chỉ: Thạnh Phú - Huyện Châu Thành - Tiền Giang

Kỷ niệm họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11