Địa chỉ: Thạnh Phú - Huyện Châu Thành - Tiền Giang

Hội Thị Văn Nghệ Chào Mừng Ngày Thành Lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 2018