Địa chỉ: Thạnh Phú - Huyện Châu Thành - Tiền Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Thạnh Phú

Thạnh Phú - Huyện Châu Thành - Tiền Giang
c0thanhphuchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn